Симона Здравкова

Спектакли с участието на Симона Здравкова

Симулакрум
Леонс и Лена
ПАРЧЕ ОТ МОНОЛОГ/ НЕ АЗ
Опит върху свободата – виртуален спектакъл
Мишеловката