Галя Костадинова

Спектакли с участието на Галя Костадинова

Симулакрум
Леонс и Лена
Опит върху свободата – виртуален спектакъл
Мишеловката